Featured post

استتوس:‌ از دروازه رد نمیشوی، از سوراخ سوزن گذر می‌کنی

آن سالی که مرحوم ناصرحجازی تا لحظه آخر کاندید سرمریگری تیم ملی بود اما در یک چشم برهم زدن و با تماس از بالا به سازمان ورزش دستور دادند که تو جای آن مرحوم بنشینی؟ چرا آن روز صدایت در نیامد و ندای حق خواهی سر ندادی؟ بله برادر بسیجی، ارزشی و ورزشی اگر هر کسی جای تو بود و دست به انتقاد از دولت و دولتمردان میزد چنان نابودش می کردند که کسی اثر از آثارش پیدا نکند،اما چرا باتو نکردند آی اسپورت- در این که در قرارداد کی‌روش بندهایی وجود دارد که فقط از عهده علی کفاش ملعون و دیگر شرکا بر می آید که چنین کوله‌ای را به مرد پرتغالی بدهند،باج هایی که باهیچ استدلایی قابل هضم نیست.و از جیب ملت پول مفتی به سرمربی تیم ملی می دهند، جای بحث دارد. مرخصی‌های بی پایان با دستمزد دلاری گرفته تا پاداس برای بردن تیم های درجه چندم و حتی مساوی و غیره اینها همه و همه بی لیاقتی مردان داخل فدراسیون را اثبات می کند.اما روی صحبتم با محمد مایلی کهن است کسی که یک روز سر تمرین تیم ملی می رود با کی روش برادر می شود، عکس یادگاری می گیرد و همه جور حمایت خود را اعلام می کند. اما یک روز صبح از خواب بر می خیزد و شروع به انتقاد از کی روش می‌کند. جناب محمد مایلی کهن مربی و پیشکسوت فوتبال نمی دانم چرا هر بار می خواهی خودت را مطرح کنی یک بیانیه و یک مصاحبه جنجالی انجام می دهی و در آن بارها از جبهه و جنگ و انقلاب سایر اتفاقات اینچنین مایه می گذاری؟ هربار هم از سوابق کاری حرف میزنی آن نسل جام ملتهای 96 و جام جهانی 98 را مثال می‌زنی! یک بار هم از دوران سیاه مربیگری ات بگو؟ نابود کردن چند تیم لیگ برتری را به یاد داری؟ خودت چند بار بارانت و دست بوسی و صبحانه خوری با محمود احمدی نژاد صاحب تیم شدی، آن سالی که مرحوم ناصرحجازی تا لحظه آخر کاندید سرمریگری تیم ملی بود اما در یک چشم برهم زدن و با تماس از بالا به سازمان ورزش دستور دادند که تو جای آن مرحوم بنشینی؟ چرا آن روز صدایت در نیامد و ندای حق خواهی سر ندادی؟ بله برادر بسیجی، ارزشی و ورزشی اگر هر کسی جای تو بود و دست به انتقاد از دولت و دولتمردان میزد چنان نابودش می کردند که کسی اثر از آثارش پیدا نکند،اما چرا باتو نکردند تو خودت بهتر میدانی و اگر خدا پیغمبری که به زبان می آوری. تازه اگر قبولشان داشته باشی…………. حمید جباری